O biurze

Renata Klimczyk – właściciel biura, w 2014 roku uzyskałam tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i prawa pracy. Moje biuro zajmuje się prowadzeniem księgowości zarówno małych jak i dużych firm, niezależnie od formy opodatkowania i branży, w której działają.

Zapraszam do współpracy!

Nasze atuty

OFERTA

Oferta biura skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.

ZAKRES USŁUG:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie bilansu rocznego,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT),
 • sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie deklaracji i informacji,
 • zgłaszanie przedsiębiorców i pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Promocje

*Promocję nie łączą się ze sobą oraz są ograniczone czasowo.